SultanÇiftliği Aile Sağlığı Merkezi
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

HASTA REHBERİ

AİLE HEKİMİ KİMDİR?
Aile hekimi; yaş veya cinsiyeti ne olursa olsun,kişiyi bir bütün olarak incelemek için eğitilmiştir. Akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesini amaçlar.
Buna ek olarak hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramalarını gerçekleştirir ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmetini sağlar.
Aile hekimi tarafından tespit edilen sağlık sorununun tedavisi, başka bir uzmanlık dalını ilgilendiriyor ve spesifik tedavi gerektiriyorsa, kişinin bu hizmete ulaşmasında koordinasyonun sağlanması da aile hekiminin görevidir.
Aile hekimi, kişiyi ailesi ve içinde yaşadığı toplum ile birlikte bir bütün olarak ele alarak koruyucu sağlık hizmetleri ile tedavi hizmetlerini bir arada sunan ve kendi sorumluluğu altındaki kişilerin hem biyolojik, hem ruhsal, hem de sosyal yönleriyle ilgili olan, kişilerin kendi seçtikleri hekimidir.

Aile hekimliği uygulamasında hasta – hekim ilişkisi nasıldır?
İletişim insan yaşamında önemli bir olgudur ve günlük yaşantımızın hemen hemen her alanında etkilidir.
Hasta ve hekim arasındaki iletişim ise daha önemlidir çünkü; Hekimler açısından, hastaları anlamanın, onlara uygun tedaviler düzenleyebilmenin, hastaların bu tedaviye uyum sağlayıp, tedaviye bağlı kalmalarının, hastalar açısından ise hekimlere güven duymanın, kendilerine sunulan tedavi imkânlarından yararlanabilmelerinin ve iyileşmelerinin ilk ve en önemli adımı iletişimdir. Aile hekimliği uygulamasında hizmetin iki ana unsuru olan hekim ve hasta arasındaki ilişki karşılıklı empati yapabilme, sabır ve anlayış temellerine oturmalıdır.

Aile Hekimliği uygulamasının amacı nedir ? * Aile hekimliğinin amaçları şu alt başlıklarda özetlenebilir:
* Erken tanı ve tedaviyi sağlamak,
* Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak,
* Sorumluluğu altındaki kişilerle sürekli ilişki halinde olarak onları izlemek,
* Birinci basamakta verilmesi gereken bireye ve topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak,
* Kronik hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak, bu tür hastalığı olan kişileri izlemek,
* Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini geliştirmeye çalışarak toplumun gelişmesine katkı sağlamak.


AŞI UYGULAMALARI

Doğumda:
Hastanede Hepatit B 1. Doz
1. Ay:
Hepatit B 2. Doz
2. Ay:
1. BCG (Verem Aşısı)
2. 5′li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 1. Doz
3. Konjuge Pnömokok Aşısı 1. Doz
4. Ay:
1. 5′li karma aşı
(Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB)
2. Doz
2. Konjuge Pnömokok Aşısı 2. Doz
6. Ay:
1. Hepatit B 3. Doz
2. 5′li karma aşı
(Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 3. Doz
3. Konjuge Pnömokok Aşısı 3. Doz
12. Ay:
1. 3′lü karma aşı
(Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) 1.Doz
2. Konjuge Pnömokok Rapel (Pekiştirme Dozu)
3. Suçiçeği
18. Ay:
1. 5′li karma aşı
(Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 4. Doz
2. Hepatit A 1. Doz

AİLE PLANLAMASI

Aile Sağlığı Merkezinde ücretsiz ve sürekli olarak Aile Planlaması hizmetleri verilmektedir.
Aile Planlaması, isteyen ailenin istediği zaman ve istediği kadar çocuk sahibi olmasını amaçlayan bir uygulamadır.
Aile Hekiminizin uygun gördüğü ve ailelerimizin tercihleri de dikklate alınarak uygun olduğuna karar verilen yöntemler uygulanmaktadır.
Bu yöntemlerden: Hap, Kondom, Rahim içi araç (spiral), Aile Sağlığı Merkezimizde ücretsiz uygulanmaktadır.
Spiral taktıran hastalarımızdan istedikleri zaman spiralleri çıkartılmaktadır.


DİĞER HİZMETLER

1) POLİKLİNİK HİZMETLERİ
2) KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ
3) 15-49 YAŞ KADIN İZLEMLERİ
4) GEBE VE LOHUSA İZLEMLERİ
5) BEBEK VE ÇOCUK İZLEMLERİ
6) OBEZİTE İZLEMLERİ
7) AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİ
8) ENJEKSİYON VE PANSUMAN HİZMETLERİ
9) TETKİK VE TAHLİL HİZMETLERİ